Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
28.06.
2021
Webinár - e-Commerce
Kategória: Aktivity Vydané dňa:09.06.2021 (13x prečítané)
Program:
- Balík opatrení pre oblasť DPH v elektronickom obchode
- Pravidlá DPH s vplyvom na colné konanie
- Dovozné formality pre zásielky s nízkou hodnotou tovaru
- Mechanizmy výberu DPH
- Formality vývozu a spätného vývozu tovaru pre zásielky s nízkou hodnotou
- Zrušenie platnosti colného vyhlásenia

Odborní garanti:
JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M. – advokát a colný špecialista
mjr. Mgr. Igor Viktor – vedúci colnej pobočky

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV : 48 € s DPH
Nečlen SOPK: 72 € s DPH

ONLINE prihlásenie: https://forms.gle/JwZzHVLeufwSNqsY9

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Ing. Katarína Jurčová
T: 041/7235 655, -103, M: 0949 729 003
E: sekrza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


Projekt BetonVETPROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora