Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
24.06.
2021
Webinár - REKLAMÁCIE Z POHĽADU PODNIKATEĽOV
Kategória: semináre Vydané dňa:07.06.2021 (11x prečítané)
Program:
• Právne predpisy v oblasti spotrebiteľského práva - prehľad aktuálnych zmien, osobitne v súvislosti s COVID19
• Reklamácia – výklad pojmu a jeho náležitosti reklamácie, odlíšenie reklamácií a úkonov, ktoré reklamáciami nie sú, druhy vád a prejavy vady z hľadiska účinkov na vybavenie reklamácie
• Spôsoby vybavenia reklamácií, lehoty na vybavenie a ich uplatnenie v praxi, odborné posudzovania vád
• Reklamačný proces v občianskom práve a obchodnoprávnych vzťahoch
• Záručné doby podľa obchodného práva a občianskeho práva
• Porovnanie postavenia predávajúceho voči spotrebiteľovi a voči dodávateľovi (výrobcovi)
• Uplatňovanie nárokov z vád v súdnom konaní – možnosti obrany, rozsah nárokov, príklady z praxe
• Oprávnenia kontrolných orgánov pri vybavovaní reklamácií, aktuálna rozhodovacia prax s ohľadom na COVID19
• Diskusia

Lektorka: Mgr. Eva Braxatorisová

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 48 € s DPH
Nečlen SOPK: 72 € s DPH

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Mgr. Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
M: 0949 727 800
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


Projekt BetonVETPROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora