Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
09.06.
2021
Webinár - AKO PODNIKAŤ V ČESKEJ REPUBLIKE
Kategória: semináre Vydané dňa:02.06.2021 (21x prečítané)
Tematické zameranie:
Právne aspekty podnikania zahraničných subjektov v Českej republike
- zakladanie obchodných spoločností (s dôrazom na s.r.o.)
- pobočka zahraničnej obchodnej spoločnosti
- lokálne zamestnávanie - pracovno-právne predpisy v Českej republike
- vysielanie zamestnancov do Českej republiky
- regulované povolania a uznávanie kvalifikácií

Daňový systém v Českej republike
- špecifiká českého daňového systému
- registrácia podnikateľských subjektov v ČR
- rôzne príklady a riešenia daňových problémov
- pravidlá fakturácie
- náležitosti daňových dokladov
- sadzby DPH
- vrátenie DPH

ONLINE prihlásenie: http://www.spok.sk/aktivity.php?a=192

Uzávierka prihlášok 4.6.2021.
Počet účastníkov na webinári je obmedzený.

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


Projekt BetonVETPROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora