Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
21.06.
2021
WEBINÁR - ZÁKON O ODPADOCH, Právne predpisy v odpadovom hospodárstve, zmeny 2021
Kategória: semináre Vydané dňa:28.05.2021 (24x prečítané)
Program:
BLOK I.
- Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, posledné schválené a pripravované zmeny
- Základné ustanovenia a pojmy
- Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
- Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností
- Osobitné prúdy odpadov - stavebný odpad a odpad z demolácií
- Komunálny odpad – nové povinnosti pôvodcov a držiteľov
- Administratívne nástroje – povolenia a registrácia – zmeny
- Zodpovednosť za porušenie povinností – priestupky a pokuty
- Prechodné ustanovenia platnosti zákona

BLOK II.
- Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – upozornenie na posledné zmeny
- Diskusia

Lektor: Ing. Peter GALLOVIČ, konateľ - E.P.A. spol. s r.o. - odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Účastnícky poplatok (osoba s DPH):
90,- EUR (75,- EUR bez DPH)
72,- EUR - člen SOPK, SPOK (60,- EUR bez DPH)

ONLINE PRIHLÁSENIE: http://www.za.scci.sk/online

Kontakt:
Jozef Štrbák
SOPK, Hálkova 31, Žilina
t.: 041-7235 103, 0949-727 802
e-mail: clenza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


Projekt BetonVETPROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora