Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
27.05.
2021
Zápisnica z písomného hlasovania Zhromaždenia delegátov ŽRK SOPK
Kategória: Informácie Vydané dňa:27.05.2021 (33x prečítané)
Zhromaždenie delegátov Žilinskej regionálnej komory SOPK, zvolané Predstavenstvom ŽRK SOPK na stredu 26.5.2021, sa vzhľadom na prijaté preventívne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu neuskutočnilo. Na základe uvedeného sa hlasovanie o materiáloch na Zhromaždenie delegátov ŽRK SOPK uskutočnilo per rollam. Písomné hlasovanie prebiehalo v súlade s čl. 2 Rokovacieho poriadku SOPK v termíne do 26.5.2021.

Zápisnicu z písomného hlasovania per rollam si môžete stiahnuť TU.

Ing. Anna Strečková, predsedníčka Predstavenstva ŽRK SOPK

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


Projekt BetonVETPROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora