Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
29.04.
2021
Webinár - FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE, AKTUALITY V MZDOVEJ UČTÁRNI
Kategória: semináre Vydané dňa:16.03.2021 (50x prečítané)
Termíny: 29. apríla, 13. mája, 27. mája 2021

Program:

1. Finančný príspevok na stravovanie a ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021
• zavedenie finančného príspevku na stravovanie - vysvetlenie, kedy má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie a akým spôsobom, ktorí zamestnanci si môžu zvoliť finančný príspevok, výška finančného príspevku, sociálny fond, postup zamestnávateľa v období po 1. marci 2021, kostra smernice, ktorou zamestnávateľ určí pravidlá pre čerpanie finančného príspevku na stravovanie, výplata finančného príspevku, výplatná páska, oslobodenie od dane a odvodov, daňové výdavky zamestnávateľa, zrážky a exekúcie
• zásadné zmeny pre domácku prácu a teleprácu, odporúčania pre obsah pracovných zmlúv, pracovný čas pri domáckej práci, nároky zamestnanca, odmeňovanie a nárok na príplatky
• dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov
• zmeny pri dočasnom pridelení zamestnanca
• vek 65 rokov ako nový výpovedný dôvod
• práca detí do skončenia povinnej školskej dochádzky
• dohody študentov počas prázdnin
• a ďalšie zmeny v Zákonníku práce

2. Projekt "Prvá pomoc++" - novinky od februára 2021
• dôležité zmeny pri čerpaní príspevkov za mesiac február 2021 a nasledujúce, zvýšenie príspevkov
• podmienky, ktoré musí splniť zamestnávateľ
• na ktorých zamestnancov môže zamestnávateľ čerpať príspevky
• ktoré opatrenie je pre vás najvýhodnejšie a ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení
• metódy skúmania poklesu tržieb v roku 2021
• dobrovoľné poistenie a opatrenie č. 2 pre SZČO

3. Tehotenské
• kto má nárok na tehotenské a odkedy
• výška tehotenského
• postup pri vybavovaní tehotenského

4. Diskusia
• diskusia k ďalším legislatívnym zmenám a odpovede na vaše otázky a problémy

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 72 € s DPH
Nečlen SOPK: 84 € s DPH

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Mgr. Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
M: 0949 727 800
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


Projekt BetonVETPROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora