Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Elektronické vydávanie osvedčení o pôvode tovaru SOPK - dôležité oznámenie
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:27.01.2021 (551x prečítané)

Po prvej fáze elektronizácie certifikačných služieb SOPK - elektronického podávania žiadostí o vydanie osvedčenia o pôvode tovaru, SOPK uvádza druhú fázu, ktorou je elektronické spracovanie a vydanie osvedčenia. Druhá fáza sa zavádza od 1. februára 2021. V období jeho pilotnej prevádzky, ktorá bude trvať do 15. februára 2021 sa budú používať starý a nový systém paralelne kvôli jeho hladkému nábehu. Od 15. 2. 2021 pobeží ostrá prevádzka výlučne nového systému. Viac informácií o novom systéme nájdete tu.


Zdroj článku: SOPK, Útvar medzinárodnej spolupráceInformácia o ochrane osobných údajovPREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


Projekt BetonVETPROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora