Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
04.03.
2021
Webinár - ZÁKONNÍK PRÁCE, VEĽKÁ NOVELA OD 1. MARCA 2021 A ĎALŠIE AKTUALITY V MZDOVEJ UČTÁRNI ZAČ. R. 2021
Kategória: Aktivity Vydané dňa:27.01.2021 (82x prečítané)
Termíny: 18. a 26. februára, 4. a 11. marca 2021

Program:
1. Hlavná téma: Zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021
• zavedenie finančného príspevku na stravovanie - vysvetlenie, kedy má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie a akým spôsobom, ktorí zamestnanci si môžu zvoliť finančný príspevok, vzor smernice, ktorou zamestnávateľ určí pravidlá pre čerpanie finančného príspevku na stravovanie, výška finančného príspevku, platenie daní a odvodov, exekúcie
• zásadné zmeny pre domácku prácu a teleprácu, odporúčania pre obsah pracovných zmlúv, pracovný čas pri domáckej práci, nároky zamestnanca, odmeňovanie a nárok na príplatky
• dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov
• zmeny pri dočasnom pridelení zamestnanca
• dohody študentov počas prázdnin
• ďalšie zmeny prijaté v 2. a 3. čítaní v NRSR

2. Projekt "Prvá pomoc plus" v jarných mesiacoch roka 2021
• aktuálny stav projektu, zmeny a upresnenia v roku 2021
• ktoré opatrenie je pre vás najvýhodnejšie a ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení
• metódy skúmania poklesu tržieb v roku 2021
• dobrovoľné poistenie, cesta k získaniu vyšších príspevkov pre SZČO

3. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020
• rekapitulácia toho najdôležitejšieho + možnosť diskusie
• nezdaniteľné časti a daňové bonusy
• kedy si musí zamestnanec podať sám daňové priznanie
• postup pri ročnom zúčtovaní, lehoty, tlačivá

4. Diskusia
• diskusia k ďalším legislatívnym zmenám a odpovede na vaše otázky a problémy

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 72 € s DPH
Nečlen SOPK: 84 € s DPH

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Mgr. Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
M: 0949 727 800
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajovPREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


Projekt BetonVETPROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora