Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
INFORMÁCIA O MIKROPROJEKTE / INFORMACJE O MIKROPROJEKCIE
Kategória: Informácie Vydané dňa:04.02.2020 (465x prečítané)
V januári 2020 bola Žilinskej regionálnej komore SOPK spolu s partnermi schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 na mikroprojekt s „Vitajte v našom - vašom kraji / Witajcie w naszym-waszym regionie“. Reg. č. INT/EB/ZA/1/V/B/0155.

W styczniu 2020 roku Żylińskiej Izbie Regionalnej SIHP i jej partnerom został zatwierdzony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, mikroprojekt „Vitajte v našom - vašom kraji / Witajcie w naszym-waszym regionie“. Reg. č. INT/EB/ZA/1/V/B/0155.

Podrobnejšie informácie nájdete tu

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajovPREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


Projekt BetonVETPROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora