Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK

Kontakty - Žilinská regionálna komora:

sekretariát riaditeľa
Ing. Branislav Čulák
- riaditeľ, projekty
Adresa: Hálkova 31, Žilina, 010 01
č.tel.: +421 41 7235 655 č.tel.: 0949 727 803
email: sekrza@za.scci.sk č.faxu: + 421 41 7235653
sekretariát riaditeľa
Ing. Katarína Jurčová
- sekretárka
Adresa: Hálkova 31, Žilina, 010 01
č.tel.: +421 41 7235 655
email: sekrza@za.scci.sk č.faxu: +421 41 7235 653
Vzdelávanie, Sekcia ODCV
Mgr. Anna Cabajová
- manažér pre vzdelávanie
Adresa: Hálkova 31, Žilina, 010 01
č.tel.: +421 41 7235 103
email: sekcieza@za.scci.sk č.faxu: + 421 41 7235653
zahraničné odd.
Ing. Róbert Vydra
- teritorialista, zahraničné vzťahy
Adresa: Hálkova 31, Žilina, 010 01
č.tel.: +421 41 7235 102
email: zahrza@za.scci.sk č.faxu: + 421 41 7235102
ved. oddelenia členskej základne a informatiky
Jozef Štrbák
- IT manažér
Adresa: Hálkova 31, Žilina, 010 01
č.tel.: +421 41 7235 103
email: clenza@za.scci.sk č.faxu: + 421 41 7235653
colno-certifikačné odd.
Katarína Machovičová
- colná agenda, ATA karnety, poradenstvo, semináre, konzultácie
Adresa: Hálkova 31, Žilina, 010 01
č.tel.: +421 41 7646 966
email: colneza@za.scci.sk č.faxu: + 421 41 7235653
ekonomické odd.
Anna Muziková
- ekonomika, hospodárska správa, knižnica, predaj publikácií
Adresa: Hálkova 31, Žilina, 010 01
č.tel.: +421 41 7235 101
email: ekonomza@za.scci.sk č.faxu: + 421 41 7235653
colno-certifikačné odd., kancelária Ružomberok
Ing. Anna Kohútová
- ATA karnety, overovanie, colná agenda
Adresa: Scota Viatora 4, Ružomberok, 034 01
č.tel.: +421 44 4321 606
email: sopkrbk@za.scci.sk
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


Projekt BetonVETPROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora