Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Aktuálne akcie a podujatia
17.06.
2021
WEBINÁR - FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE, PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU
Kategória: semináre Vydané dňa:31.05.2021 (16x prečítané)
21.06.
2021
WEBINÁR - ZÁKON O ODPADOCH, Právne predpisy v odpadovom hospodárstve, zmeny 2021
Kategória: semináre Vydané dňa:28.05.2021 (25x prečítané)
24.06.
2021
Webinár - REKLAMÁCIE Z POHĽADU PODNIKATEĽOV
Kategória: semináre Vydané dňa:07.06.2021 (11x prečítané)
28.06.
2021
Webinár - e-Commerce
Kategória: Aktivity Vydané dňa:09.06.2021 (14x prečítané)
07.09.
2021
Veľtrh KazBuild 2021 "ZMENA TERMÍNU"
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:13.07.2020 (447x prečítané)
07.09.
2021
MIDEST Paríž 2021
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:01.12.2020 (344x prečítané)
01.10.
2021
Slovensko na EXPO Dubaj
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:01.12.2020 (328x prečítané)
:: Informácie
14.06.
2021
Zomrel dlhoročný delegát Zhromaždenia delegátov ŽRK SOPK a člen Predstavenstva ŽRK SOPK Ing. Jozef Federič
: nové : Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:14.06.2021 (8x prečítané)
27.05.
2021
Zápisnica z písomného hlasovania Zhromaždenia delegátov ŽRK SOPK
Kategória: Informácie Vydané dňa:27.05.2021 (33x prečítané)
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


Projekt BetonVETPROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora