Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Kategória článkov: semináre
18.09.
2019
OBCHODNÉ ZRUČNOSTI (4 semináre a termíny)
Kategória: semináre Vydané dňa:13.08.2019 (73x prečítané)
17.10.
2019
ASERTIVITA V PRAXI
Kategória: semináre Vydané dňa:13.08.2019 (57x prečítané)
29.10.
2019
PODNIKANIE V ČESKEJ REPUBLIKE, založenie fi rmy, daňový systém, pracovnoprávne predpisy, konzultácie k danej téme
Kategória: semináre Vydané dňa:03.10.2019 (20x prečítané)
19.11.
2019
ZÁKONNÍK PRÁCE II.
Kategória: semináre Vydané dňa:10.09.2019 (38x prečítané)
26.11.
2019
INTRASTAT-SK
: nové : Kategória: semináre Vydané dňa:14.10.2019 (7x prečítané)
16.12.
2019
POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2019 A LEGISLATÍVNE ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2020
Kategória: semináre Vydané dňa:10.10.2019 (9x prečítané)
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:www.eufin.orgREALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora