Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Kategória článkov: semináre
19.10.
2017
SPOLOČENSKÝ PROTOKOL A BUDOVANIE PROFESIONÁLNEHO IMIDŽU
Kategória: semináre Vydané dňa:08.09.2017 (54x prečítané)
25.10.
2017
ZÁKON O ODPADOCH, POVINNOSTI FIRIEM PODĽA USTANOVENÍ ZÁKONA č.79/2015 Z.z. O ODPADOCH A VYKONÁVACÍCH PREDPISOV, ZMENY 2017
Kategória: semináre Vydané dňa:19.09.2017 (40x prečítané)
16.11.
2017
AKO MAXIMALIZOVAŤ TRŽBY Z UBYTOVANIA
Kategória: semináre Vydané dňa:11.10.2017 (27x prečítané)
19.12.
2017
POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2017 A LEGISLATÍVNE ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2018
Kategória: semináre Vydané dňa:07.09.2017 (61x prečítané)
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora