Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Kategória článkov: Služby SOPK
 
Služby: Inzercia v mesačníku OPH
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:31.01.2017
 
Sprievodca MOK Incoterms 2010
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:15.01.2016; Aktualizované:16.05.2016 (7914x prečítané)
 
Služby: Edičná činnosť
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:12.01.2016
 
Služby: Overovanie obchodných dokladov
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:14.07.2015
 
Služby: Certifikáty pre elektronický podpis
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:02.07.2015
 
Služby: Poradenstvo a konzultácie
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:30.12.2014
 
Služby: Organizovanie obchodných misií
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:19.12.2014
 
Služby: Oblasť vzdelávania
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:19.12.2014
 
Služby: ATA karnety
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:17.12.2012
 
Služby: Overovanie obchodných dokladov - cenník
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:31.12.2010
 
Služby: Oblasť informatiky
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:31.12.2010
 
Služby: Overovanie obchodných dokladov - vysvetlivky
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:02.10.2009
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora