Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Služby: ATA karnety

Karnet ATA - váš „pas na tovar“ cez hranice viac ako 70 krajín sveta

Podnikatelia, vystavovatelia, obchodní cestujúci, športovci, žurnalisti a umelci,

chcete rozšíriť svoj vývoz na trhy tretích krajín, alebo jednoducho rozvíjať svoje obchodné kontakty v zahraničí, prípadne aktívne sa zúčastniť na športových súťažiach, výstavách alebo vystúpiť na koncertoch, resp. vykonávať svoju profesiu pri poskytovaní služieb alebo hosťovaní v zahraničí, mimo krajín EÚ?

Z takých alebo podobných dôvodov pravidelne potrebujete dočasne vyviezť do zahraničia obchodné vzorky, výstavne exempláre alebo tovar na výkon vašej profesie, športové nástroje a náradie alebo koncertné nástroje a divadelné rekvizity?

Bezosporu máte zaujem, aby zdĺhavé a komplikované colné konanie pri dovoze a spätnom vývoze takéhoto tovaru v jednotlivých cieľových krajinách bolo čo najjednoduchšie.

To všetko je možné zabezpečiť vďaka existencii medzinárodného systému pre karnet ATA, ktorý vytvorila pred 45 rokmi Svetová colná organizácia (WCO) a manažuje Svetová rada pre karnet ATA (WATAC) pri Medzinárodnej obchodnej komore (ICC/WCF) v Paríži.

Systém karnetu ATA:

  • poskytuje jednoduchý a rýchly spôsob dočasného vývozu a spätného dovozu tovaru zo SR do zahraničia, mimo EÚ.
  • umožňuje držiteľovi karnetu ATA zjednodušené colné konanie pri tovare, bez potreby zastúpenia a skladania colnej zábezpeky na zahraničnej colnici.

Informácie o karnete ATA:

  1. Čo je ATA Karnet
  2. Prechod tovaru cez colnice na karnet ATA
  3. Kde sa dá získať karnet ATA?
  4. Poplatky za karnet ATA
  5. Kde sa dá karnet ATA používať ?
  6. Aký je rozdiel medzi karnetom ATA a karnetom CPD (Čína - Tchajvan)?

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:www.eufin.orgREALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora