Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
07.12.
2020
LEGISLATÍVNE ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2021, POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2020
Kategória: semináre Vydané dňa:13.11.2020 (23x prečítané)
7., 10., 11., 14., 16., 18. alebo 21.12.2020 - webináre

Program: 9.00-14.30

I. BLOK "Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2021"
1. Zmeny v Zákonníku práce od 1. januára 2021
2. Očakávané zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021
3. Zmeny v zákone o dani z príjmov
4. Zníženie dôchodkového veku od 1. januára 2021
5. Zmeny pri minimálnych dôchodkoch
6. Tehotenské a materské
7. Ďalšie zmeny v odvodoch a zdanení príjmov zo závislej činnosti
8. Projekt "Prvá pomoc plus" v jesenných a zimných mesiacoch
9. Pandemické ošetrovné, nemocenské a rodičovské príspevky

II. BLOK "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020“
• povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
• tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2020, zmeny v tlačivách (ak budú zverejnené)
• nezdaniteľné časti a daňové bonusy za rok 2020
• vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
• „Hlásenie“ za rok 2020 a „Prehľad“ pre rok 2021
• venovanie 2% (3%) za rok 2020
• ďalšie zmeny a novinky schválené v NR SR, resp. určené Finančnou správou SR

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 72 € s DPH
Nečlen SOPK: 84 € s DPH

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Mgr. Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihjláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajovPREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora