Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
22.10.
2020
TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA
Kategória: semináre Vydané dňa:08.09.2020 (24x prečítané)
Seminár je určený pre: manažérov, vedúcich pracovníkov, obchodných manažérov, a pre všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť v tímovej spolupráci.

Program:
• Čo je to tímová spolupráca a kedy ju využívame, aké sú jej výhody a ciele
• Tím – ako efektívne fungovať v tíme, tímové role – každý má svoju úlohu
• Vývoj tímu – úlohy a riziká, rozhodovanie cez úlohu, jednotlivca a tím
• Pravidlá fungovania tímovej spolupráce inak
• Nový člen tímu – adaptabilita a udržanie, čo je tímová súdržnosť a dynamika
• Ako riešiť konflikty a sporné situácie v tíme
• Tímová spolupráca a Vy – test Vašej tímovej spolupráce
• Ako funguje tímová spolupráca v elektronickom prostredí
• Nové prostriedky tímovej spolupráce v online prostredí – porady, prezentácie, call...
• Využitie online nástrojov na správne udržanie tímovej spolupráce / rozhodovania
• Prípadová štúdia – nový projekt – ako sa rozhodovať v tíme
• Príklady z praxe, motivácia a spätná väzba v tímovom prostredí

Lektorka: Ing. Nora Lauková

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 60 € s DPH
Nečlen SOPK: 90 € s DPH

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Mgr. Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajovPREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora