Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
29.09.
2020
VYSIELANIE ZAMESTNANCOV, MZDÁRSKE AKTUALITY
Kategória: semináre Vydané dňa:04.09.2020 (33x prečítané)
Program:
1. Vysielanie zamestnancov do členských štátov EÚ
- kedy ide a kedy nejde o vysielanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb, koncernové vysielanie
- zmeny vo vysielaní od 30.7.2020, nová smernica EÚ 2018/957
- pracovné a mzdové podmienky v Českej republike, Nemecku a Rakúsku
- pracovné cesty do zahraničia, odvody (formulár A1) a dane

2. Balík zákonov o zlepšovaní podnikateľského prostredia
- tzv. podnikateľské kilečko
- vyše 100 zmien zákonov týkajúcich sa podnikateľského prostredia
- komentár k zmenám týkajúcich sa práce vo mzdovej učtárni

3. Projekt "Prvá pomoc" v jesenných mesiacoch
- aktuálny stav projektu, vyplácanie príspevkov na podporu udržania pracovných miest na jeseň
- ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení č. 3A a 3B

4. Diskusia k ďalším aktuálnym otázkam pracovného práva, dane z príjmov zo závislej činnosti a odvodov
- zmeny pripravované od 1.1.2021

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 72 € s DPH
Nečlen SOPK: 84 € s DPH

V cene je zahrnuté občerstvenie počas seminára, pracovný materiál a odborné publikácie.

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Mgr. Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajovPREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora