Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
01.10.
2020
ŠIKANOVANIE NA ŠKOLÁCH
Kategória: semináre Vydané dňa:24.08.2020 (49x prečítané)
Seminár je určený pre: riaditeľov škôl, ich zástupcov, výchovných poradcov, školských psychológov, učiteľov, zriaďovateľov školských zariadení a ďalších záujemcov.

1.10.2020 ŠIKANOVANIE NA ŠKOLÁCH I.
• Príznaky a rozpoznanie šikany na školách
• Korene šikany
• Príčiny šikanovania
• Kategórie šikany a ich prejavy (kyberšikana, disovanie, hejtovanie...)
• Fázy šikany a ich charakteristika
• Profil „šikanistu“
• Profil obete šikany
• Prevencia proti šikane
• Diskusia, výmena skúseností

16.10.2020 ŠIKANOVANIE NA ŠKOLÁCH II.
• Ako by mala škola postupovať pri zistení šikany
• Kroky pri vyšetrovaní šikany
• Právne vymedzenie šikanovania
• Smernica MŠ SR č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach
• Komunikácia pri riešení šikany:
- s triednym učiteľom, s kolegami
- s vedením školy
- s rodičmi
• Konštruktívne riešenie konfliktov vyplývajúcich zo šikany
• Tréningové cvičenia
• Diskusia, výmena skúseností

Lektor: Mgr. Juraj Kvas

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 36 € s DPH/deň
Nečlen SOPK: 60 € s DPH/deň

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Mgr. Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajovPREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora