Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
27.05.
2020
Webinár: Nástroj finančnej pomoci štátu na účely podpory udržania prevádzky a zamestnanosti v MSP (Prevádzkový úver Podnikateľ 2020 v SZRB, a. s.)
Kategória: semináre Vydané dňa:13.05.2020 (703x prečítané)

Vzhľadom na to, že súčasná situácia v súvislosti so šírením nového koronavírusu nedovoľuje organizovať tradičné semináre, SOPK v spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. pripravila webinár (pomocou aplikácie ZOOM). Odborník zo SZRB, a.s. bude na ňom podnikateľov informovať o podmienkach, za ktorých môžu získať potrebné financie, aby zmiernili nepriaznové dopady opatrení prijatých v súvislosti s koronavírusom na svoje podnikanie.

Termín: 27. máj 2020 od 10.00 hod.

Účastnícky poplatok:

  • Členovia SOPK majú účasť na webinári ZDARMA, pretože SOPK sa usiluje aj takýmto spôsobom pomôcť v súčasnej nepriaznivej situácii svojim členom
  • Nečlenovia SOPK: 40 € s DPH

Registrácia:

Zdroj článku: SOPK, Útvar informatiky a komunikácieInformácia o ochrane osobných údajovPREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora