Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
10.03.
2020
INCOTERMS 2020
Kategória: semináre Vydané dňa:13.02.2020 (26x prečítané)
TERMÍN KONANIA: 10.3. 2020 alebo 11.3.2020

Obchodné doložky podľa Pravidiel INCOTERMS sú dôležitou súčasťou zmlúv v medzinárodnom obchode, ktoré prešli po 10 rokoch ďalšou zmenou, platnou od 1.1.2020.

Cieľ seminára :
Analýza práv a povinností predávajúceho a kupujúceho pre 11 obchodných doložiek podľa Pravidiel INCOTERMS® 2020 a metodika správnej praxe na ich kvalifikovaný výber a uplatnenie pri inta- a extra-komunitárnom obchode s tovarom (Definície, interpelácia a vzájomné porovnanie jednotlivých doložiek INCOTERMS® 2020, kritéria pre správnu prax na uplatňovanie týchto doložiek v kúpnych zmluvách v obchode s tovarom).

INCOTERMS® 2020 a ich vplyv na uzatváranie a realizáciu kúpnych zmlúv, ako aj ich vplyv na obchodné náklady, prepravné a zasielateľské služby, realizácia medzinárodných obchodných kontraktov s dodacími doložkami podľa INCOTERMS® 2020, odbytové ceny, náklady prepravy, poistenie - vzájomné súvislosti a manažment rizík – podľa nových pravidiel MOK/ICC na výklad tuzemských a medzinárodných obchodných podmienok INCOTERMS® 2020, ktorých účinnosť je od 01.01.2020.

Organizačný garant: Katarína Machovičová, konzultant špecialista

Pozvánku na seminár, prihlášku a ďalšie informácie nájdete aj na intebiznis.sk

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


REALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora