Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
17.01.
2020
INCOTERMS 2010 a INCOTERMS 2020 ZMENY v NADVÄZNOSTI NA OBCHODNÉ ZMLUVY
Kategória: Aktivity Vydané dňa:20.12.2019 (29x prečítané)
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom:
- správne použitie dodacích doložiek INCOTERMS , v zmluvách so zahraničnými obchodnými partnermi definovať súvislosť zmluvných podmienok v nadväznosti na INCOTERMS, správne uplatňovanie daňových a colných aspektov u dodávok tovaru v ZO.

LEKTOR: Marek REINOHA , poradca v oblasti ciel a únijného obchodu, ČR

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Základný poplatok: 78,- €/ os. s DPH (65,- € bez DPH)
Člen SOPK, SPOK, KHK MSK: 48,- €/ os. s DPH (40,- € bez DPH)

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:www.eufin.orgREALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora