Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
16.01.
2020
DAŇ Z PRÍJMOV FO, PO, DAŇOVÉ PRIZNANIE FO, PO, E-KASA, ZMENY OD 1.12.19 A 1.1.2020
Kategória: semináre Vydané dňa:20.12.2019 (22x prečítané)
Program:
- Vyčíslenie základu dane FO za rok 2019
- Zmeny zákona o dani z príjmov od roku 2020
- Daňové priznanie k dani z príjmov FO, PO 2019
- Nové tlačivá DP pre FO a PO
- Základ dane PO a výpočet dane za zdaňovacie obdobie 2019
- Preddavky na daň z príjmov PO
- Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
- Informácie k zmenám zákona o dani z príjmov od 1.1.2020
- Aktuálne zmeny v používaní e-kasy od r. 2020

Lektorka: Ing. Marta Boráková, Finančná správa SR

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 48 € s DPH
Nečlen SOPK: 60 € s DPH

V cene je zahrnutý pracovný materiál a občerstvenie počas seminára.

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Mgr. Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:www.eufin.orgREALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora