Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
29.10.
2019
PODNIKANIE V ČESKEJ REPUBLIKE, založenie fi rmy, daňový systém, pracovnoprávne predpisy, konzultácie k danej téme
Kategória: semináre Vydané dňa:03.10.2019 (19x prečítané)
Program:
Ako podnikať v Českej republike?
• zakladanie obchodných spoločností (s dôrazom na spoločnosť s ručením obmedzeným)
• pobočka zahraničnej obchodnej spoločnosti
• lokálne zamestnávanie – pracovnoprávne predpisy v Českej republike
• vysielanie zamestnancov do Českej republiky
• regulované povolania a uznávanie kvalifikácií

Ako na dane v Českej republike?
• špecifi ká českého daňového systému
• registrácia podnikateľských subjektov v ČR
• rôzne príklady a riešenia daňových problémov
• pravidlá fakturácie
• náležitosti daňových dokladov
• sadzby DPH a vrátenie DPH

Konzultácie
• možnosť individuálnych konzultácií, otázok, ktoré Vás s danou témou zaujímajú

Účasť BEZPLATNÁ

Počet účastníkov limitovaný! Možnosť ONLINE prihlásenia: www.za.scci.sk/infobod/prihlaska

Informácie:
Tel.: 00421-41-7235 102,-101,-655
Fax: 00421-41-7235 653
E.: viator@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:www.eufin.orgREALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora