Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
16.10.
2019
ZÁKON O ODPADOCH, Povinnosti firiem podľa ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích predpisov v roku 2020
Kategória: semináre Vydané dňa:11.09.2019 (11x prečítané)
Program:

BLOK I.
- Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva – schválené zmeny
- Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov
- Prehľad povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
základné pojmy, základné povinnosti držiteľov odpadov
evidenčná a oznamovacia povinnosť
nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich preprava
špecifické povinnosti vybraných držiteľov odpadov
- Rozšírená zodpovednosť výrobcov – povinnosti výrobcov
- Osobitné prúdy odpadov, stavebné odpady, komunálny odpad
- Administratívne nástroje – autorizácia, súhlasy, registrácia
- Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva
- Zodpovednosť za porušenie povinnosti – prehľad

BLOK II.
- Vykonávacie predpisy – prehľad dôležitých ustanovení, zmeny
- Diskusia k problémom účastníkov a konzultácie na aktuál

Lektor: Ing. Peter GALLOVIČ, konateľ - E.P.A. spol. s r.o.

Účastnícky poplatok (osoba s DPH): 78,- EUR
60,- EUR - člen SOPK, SPOK

ONLINE PRIHLÁSENIE: http://www.za.scci.sk/online

Organizačný garant: Jozef Štrbák, T: 041-7235 103, -655, clenza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:www.eufin.orgREALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora