Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
26.09.
2019
ako Obchodovať s americkými partnermi, investičné možnosti, pracovné a investorské víza
Kategória: semináre Vydané dňa:11.09.2019 (6x prečítané)
Termín: 26. september 2019, od 10:00 hod.
Miesto: Palace Hotel Polom, P.O. Hviezdoslava 22, ŽILINA

Tematické zameranie seminára:
- Pracovné a investorské víza do USA
- Investičný program SelectUSA - možnosti investovania v USA
- Prezentácia služieb obchodného oddelenia Veľvyslanectva USA pre podnikateľov
- Praktické rady, otázky, diskusia

Odborný garant, prednášajúci:
Matthew Pierson, Hlavný konzul Veľvyslanectva USA na Slovensku
Marián Volent, Vedúci obchodného oddelenia Veľvyslanectva USA na Slovensku

Cieľ seminára:
Oboznámiť slovenských podnikateľov s možnosťou investovania v USA v rámci SelectUSA programu a s tým súvisiace víza. Témou seminára sú okrem investorských víz aj víza pracovné. Vrámci sekcie otázok je možné diskutovať o rôznych druhoch víz, zdieľať skúsenosti slovenských firiem už investujúcich v USA. Predstaviť Obchodné oddelenie Veľvyslanectva USA a jeho služby pre firmy. Cieľom iniciatívy SelectUSA je predstaviť Spojené štáty americké ako vhodné miesto na podnikanie a umožniť ľahký prístup k federálnym programom a službám pre obchodné investície do USA.

Účasť bezplatná. Komunikačný jazyk - slovenský/anglický.

Kontakt: SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina, Róbert Vydra, T: 041-7235 102, -655, F: 041-7235 653, zahrza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:www.eufin.orgREALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora