Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
25.09.
2019
PRÁVNE ASPEKTY PODNIKANIA ZAHRANIČNÝCH SUBJEKTOV V ČESKEJ REPUBLIKE A DAŇOVÝ SYSTÉM
Kategória: semináre Vydané dňa:28.08.2019 (15x prečítané)
Miesto: HOTEL KLAR***, 1. MÁJA 1741/117, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Témy:
Právne aspekty podnikania zahraničných subjektov v Českej republike
• zakladanie obchodných spoločností (s dôrazom na spoločnosť s ručením obmedzeným)
• pobočka zahraničnej obchodnej spoločnosti
• lokálne zamestnávanie - pracovnoprávne predpisy v Českej republike
• vysielanie zamestnancov do Českej republiky
• regulované povolania a uznávanie kvalifikácií

Daňový systém v Českej republike
• špecifiká českého daňového systému
• registrácia podnikateľských subjektov v ČR
• rôzne príklady a riešenia daňových problémov
• pravidlá fakturácie
• náležitosti daňových dokladov
• sadzby DPH
• vrátenie DPH

Počas seminára je zabezpečené občerstvenie.

Účasť bezplatná. Každý účastník obdrží informačné materiály, a pod.

Návratku, v prípade záujmu o účasť na seminári nám prosím zašlite do 20.9.2019.

Online registrácia je možná tiež na tejto adrese.

Počet miest limitovaný! Pri vyššom počte prihlásených bude organizátor prihliadať na dátum prihlásenia účastníka.

Aktivita je realizovaná v rámci projektu “KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE”.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ.


Tešíme sa na Vašu účasť a vzájomnú spoluprácu.

Kontakt:
ŽRK SOPK
Hálkova 31
010 01 ŽILINA
041-7235 101
Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:www.eufin.orgREALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora