Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
17.10.
2019
ASERTIVITA V PRAXI
Kategória: semináre Vydané dňa:13.08.2019 (57x prečítané)
Potrebujete posilniť sebavedomie? Chcete si získať rešpekt kolegov alebo klientov? Neviete požiadať o to, na čo máte nárok? Máte problém s podaním alebo prijatím kritiky? Nezvládate manipuláciu?
Seminár je určený pre všetkých, ktorí chcú nenásilne, ale rozhodne vyjadriť svoj názor, ktorí sa chcú viac presadiť, ktorí sa chcú naučiť správne komunikovať, efektívne riešiť konflikty a odolávať manipulácii.


Program: 9.00-16.00
AKO SA SPRÁVAME V PRACOVNÝCH SITUÁCIÁCH
• Ako sa správame, znaky agresívneho, pasívneho a manipulatívneho správania a ich eliminácia, identifikácia správaní sa interných a externých klientov podľa typológie, asertivita a asertívne správanie – charakteristika, definícia a znaky, význam a účinky asertívneho správania manažéra;

ASERTIVITA – zásady, realizácia požiadavky, prosby, nároku, odmietania
• Správanie podľa modelov asertivity, porovnanie typov správania (postoje, správanie, ciele, výsledky), profil asertívnosti, vyjadrenie pocitov v asertívnej komunikácii, rozlíšenie nároku od láskavosti v činnostiach človeka, presadenie oprávneného nároku, požiadanie o láskavosť, asertívne odmietanie;

KRITIKA A MANIPULÁCIA
• Konštruktívna kritika, jej dôležitosť a zvládanie asertívnym správaním, vyrovnávanie sa s kritikou, zvládanie manipulatívneho a agresívneho správania interného a externého klienta, manipulácia bežného dňa a manipulácia manipulátora - ako ju odlíšiť, techniky zvládania manipulácie;

ASERTIVITA A POCHVALA
• Ocenenie a pochvala – nevyhnutnosť v práci manažéra, Asertívna komunikácia v konkrétnych pracovných situáciách (osobne, telefonicky, e-mailom), techniky asertívnej komunikácie, nácvik asertívneho správania;

ASERTIVITA – praktické riešenie konfliktov a rizikových situácií v práci • Zvládnutie rizikových námietok v práci pozitívnou reakciou, precvičovanie argumentov a umenia presvedčiť v osobnom, písomnom a telefonickom kontakte v rizikovej a konfliktnej situácii; • Správne reakcie v komunikácii asertívnym reagovaním na konflikt, reakcie na už vzniknuté situácie v konflikte a ich riešenie, riešenie pokonfliktnej a ťažko zvládnuteľnej situácie.

Súčasťou seminára budú praktické príklady, modelové situácie a tréning techník a postupov.

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 60 € s DPH
Nečlen SOPK: 90 € s DPH

V cene je zahrnutý pracovný materiál a občerstvenie počas seminára.

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Mgr. Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:www.eufin.orgREALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora