Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
18.09.
2019
OBCHODNÉ ZRUČNOSTI (4 semináre a termíny)
Kategória: semináre Vydané dňa:13.08.2019 (73x prečítané)
24.9.2019 OBCHODNÉ ZRUČNOSTI: Príprava na obchodné rokovanie
8.10.2019 OBCHODNÉ ZRUČNOSTI: Telefonické kontaktovanie klienta
22.10.2019 OBCHODNÉ ZRUČNOSTI: Obchodné rokovanie
29.10.2019 OBCHODNÉ ZRUČNOSTI: Starostlivosť o klienta

------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminár je určený pre: obchodných manažérov, obchodníkov, predajcov, marketingových pracovníkov a pre ďalších záujemcov, ktorí si chcú zlepšiť svoje obchodné zručnosti.

Program:
24.9.2019 PRÍPRAVA NA OBCHODNÉ ROKOVANIE
• Produkt – kvalita produktu, ako ponúknuť svoj produkt cez poznanie a nadšenie
• Stanovenie cieľa
• Príprava materiálov, informačných prostriedkov a ich využívanie
• Cyklus predajných aktivít
• Ako získavať kontakty a tvoriť databázu
• Práca s informáciami o zákazníkovi – kto sú moji zákazníci, kedy u nás nakupujú?
• Teória telefonovania a tvorba call scriptu

8.10.2019 TELEFONICKÉ KONTAKTOVANIE KLIENTA
• Príprava telefonického kontaktovania
• Techniky cieleného dohodnutia obchodného stretnutia
• Zásady akvizičného a servisného telefonovania
• Zvládanie náročných situácií a riešenie námietok pri telefonovaní
• Praktické ukážky
• Tréning telefonického kontaktovania klienta, korekcia postupov

22.10.2019 OBCHODNÉ ROKOVANIE
• Predstavenie, prvý dojem, využitie verbálnej a neverbálnej komunikácie, vizitky
• Zahájenie rozhovoru - o čom hovoríme a o čom nie
• Zisťovanie potrieb zákazníka
• Kladenie správnych otázok - otvorené a uzavreté otázky
• Práca s námietkami
• Predávanie pomocou príbehu
• Sumarizácia a parafrázovanie
• Techniky uzatvárania predaja
• Záver obchodného rokovania a reakcia naň
• Praktické precvičovanie obchodného rokovania – následná analýza a rozbor

29.10.2019 STAROSTLIVOSŤ O KLIENTA
• Prečo obchodné rokovanie nekončí návštevou klienta
• Ako si klienta získam pre dlhodobú spoluprácu
• Práca s poznámkami a „kartou zákazníka“
• Predaj doplnkových tovarov a služieb
• Sledovanie obchodu až do konca (objednávka, realizácia, platba)
• Vymáhanie pohľadávok
• Riešenie reklamácií
• Chyby v predaji – ako ich korigovať a ako im predchádzať

Lektor: Mgr. Juraj Kvas

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 66 € s DPH/deň
Nečlen SOPK: 90 € s DPH/deň

V cene je zahrnutý pracovný materiál a občerstvenie počas seminára.

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Mgr. Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:www.eufin.orgREALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora