Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
19.09.
2019
MOŽNOSTI OBCHODNÝCH A EXPORTNÝCH AKTIVÍT DO KRAJÍN SO SANKČNÝM REŽIMOM (SNŠ A CENTRÁLNA ÁZIA)
Kategória: semináre Vydané dňa:13.08.2019 (7x prečítané)
Cieľom seminára bude uviesť a analyzovať možnosti a spôsoby realizácie exportu a jeho financovania do krajín SNŠ a centrálnej Ázie v podmienkach sektorových sankcií a obmedzení pre vybrané teritóriá.

Program:
• Aplikácia sankcií EÚ, UN a US OFAC – všeobecné pravidlá, aplikácia a rozdiely
• „US NEXUS“ v slovenskom exporte/importe do/z krajín SNŠ a centrálnej Ázie za účelom posúdenia aplikácie prípadných sankcií a obmedzení EU a US OFAC
• Všeobecné špecifiká, požiadavky, možnosti a obmedzenia pri dovoze vo vzťahu k vybraným exportným teritóriám
• Predpokladané náklady a ich aplikácia do celkovej ceny kontraktu vo vzťahu k zvyklostiam a požiadavkám exportného teritória
• Podpora obchodu a financovanie exportu, zaistenie rizík prostredníctvom tretích strán (supranationals vs ECA) – obmedzenia pre vybrané teritóriá aj s ohľadom na sankcie – aké sú možnosti a aké náklady vyplývajú z jednotlivých spôsobov a foriem financovania. Ako môžeme uspieť v konkurencii pri účasti v tendroch?
• Dodávateľský a odberateľský úver a možnosti jeho financovania vo vzťahu k vybraným teritóriám SNŠ a centrálnej Ázie s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce zo sektorových sankcií a iných obmedzení

Lektorka: Ing. Eva Zezulová

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 24 € s DPH
Nečlen SOPK: 48 € s DPH

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Anna Cabajová
Róbert Vydra
T: 041/7235 103, -102, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:www.eufin.orgREALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora