Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
26.06.
2019
KONZULTAČNÝ DEŇ PODNIKATEĽOV S OBCHODNÝM RADCOM SR V ČR
Kategória: semináre Vydané dňa:29.05.2019 (46x prečítané)
Miesto: Palace Hotel Polom, P.O.Hviezdoslava 22, Žilina

Program:
• Informácia o vzájomných obchodných vzťahoch,
• Investičná a ekonomická klíma v ČR,
• Možnosti stimulácie vzájomných hospodárskych vzťahov v prihraničných regiónoch,
• Obchodno-ekonomické príležitosti v ČR, prípadne atraktívne odvetvia,
• Možnosti prezentácie slovenských firiem počas aktivít Veľvyslanectva SR v Prahe,
• Možnosť individuálnych konzultácií účastníkov s obchodným radcom SR v ČR,
• Informovanie o projekte a činnosti INFOBODU SK-CZ.

ÚČASŤ BEZPLATNÁ. Z organizačných dôvodov v prípade záujmu o účasť je nutné sa prihlásiť najneskôr do 21.6.2019.

Kontakt: Žilinská RK SOPK, Tel.: 041/7235 101,- 655, E-mail: viator@za.scci.sk, www.za.scci.sk/infobod, ONLINE prihlásenie: http://za.scci.sk/infobod/prihlasenie

Pozvánka, prihláška

Aktivita je organizovaná v rámci projektu KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci INTERREG V-A SK-CZ.


Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:www.eufin.orgREALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora