Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
29.05.
2019
AKO UPLATNIŤ A AKO SA PRIPRAVIŤ NA OBHAJOBU SUPERODPOČTU NÁKLADOV NA VÝSKUM A VÝVOJ ZA OBDOBIE 2019
Kategória: semináre Vydané dňa:26.04.2019 (41x prečítané)
Na seminári sa dozviete best-practise postupy pri uplatňovaní a obhajobe superodpočtu nákladov na výskum a vývoj. Lektor čerpá z najaktuálnejších pokynov a vyjadrení MFSR a FSSR, ako aj z vyše 100 daňových kontrol na superodpočet z ČR. Odborný seminár je vedený interaktívne, v jeho priebehu máte možnosť pýtať sa a diskutovať. Čas po prednáške môžete využiť na individuálne konzultácie s lektorom.

Poplatok:
Člen SOPK: 42,- € s DPH (35,- € bez DPH)
Nečlen SOPK: 84,- € s DPH (70,- € bez DPH)

Prihlásenie možné do: 28.5.2019, 12:00 hod.
Po registrácií bude vystavená zálohová faktúra ako podklad k vykonaniu úhrady účastníckeho poplatku.

Prihlásenie online:
https://superodpocet.sk/ako-uplatnit-a-ako-sa-pripravit-na-obhajobu-superodpoctu-nakladov-na-vyskum-a-vyvoj-za-obdobie-2019-za/

Kontakt:
Róbert Vydra, Hálkova 31, 010 01 Žilina, T: 041-7235 102, 0949 727 801, F: 041-7235 653, zahrza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:


REALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora