Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
16.05.
2019
SLOVENSKO-ČESKO, KRIŽOVATKA DOPRAVNÝCH EKONOMICKÝCH A EKOLOGICKÝCH ZÁUJMOV
Kategória: obchodné fóra Vydané dňa:18.04.2019 (48x prečítané)
Program konferencie:
8.00 – 9.00 Prezentácia / Registration
9.00 – 9.45 Otvorenie, Úvodné vystúpenia / Opening speeches
9.45 – 11.45 Príspevky I. blok / Discourse I.
11.45 – 12.00 Diskusia / Discussion
12.00 – 12.15 Prestávka / Break
12.15 – 14.15 Príspevky II. blok / Discourse II.
14.15 – 14.30 Diskusia / Discussion
14.30 – 14.40 Závery konferencie / Conference conclusion
14.40 Občerstvenie, spoločenské stretnutie / Social event

Miesto konferencie: Hotel Holiday Inn Žilina, Športová 2, Žilina

Kontakty:
E: sekrza@za.scci.sk
F: +421-41-7235 653
T: +421-41-7235 655, -101, -102
alebo poštou: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Žilina
Hálkova 31, 010 01 ŽILINA, Slovak Republic

Informácie:
Ján Mišura, Branislav Čulák, Róbert Vydra
Online prihlásenie na KONFERENCIU je možné aj na: http://www.za.scci.sk/triangel/prihlasenie

Medzinárodná konferencia je realizovaná v rámci projektu "Podnikateľský triangel (Žilina, Zlín, Ostrava)"

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:


REALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora