Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
26.02.
2019
DOSAHOVANIE CIEĽOV
Kategória: semináre Vydané dňa:12.02.2019 (15x prečítané)
Seminár určený pre konateľov, spoločníkov, majiteľov firiem a manažment.

Program:
1. Ako správne vytýčiť cieľ?
2. Správne rozloženie krokov k dosiahnutiu cieľa
3. Prínosy dosahovania cieľa
4. Osobné zhodnotenie Vašich cieľov a cieľov Vašej firmy, podanie návrhu na zlepšenie
5. Diskusia

Lektor: Ing. Karol Müller

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 60 € s DPH
Nečlen SOPK: 84 € s DPH

V cene je zahrnutý pracovný materiál a občerstvenie počas seminára.

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Mgr. Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:
REALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora