Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
28.02.
2019
ZDAŇOVANIE PRÍJMOV KONATEĽOV A SPOLOČNÍKOV OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ
Kategória: semináre Vydané dňa:31.01.2019 (29x prečítané)
Seminár určený pre konateľov, spoločníkov, majiteľov firiem, účtovníčky, SZČO, budúcich podnikateľov.

Program:
1. Konateľ všeobecne – základné pojmy
2. Spoločník všeobecne – základné pojmy
3. Postavenie spoločníkov a konateľov pri výkone činnosti
4. Odmeňovanie spoločníkov a konateľov
5. Závislá činnosť konateľov/spoločníkov
6. Fakturácia konateľov a spoločníkov v postavení SZČO do „vlastnej s.r.o.“
7. Problém preklasifikácie príjmov z príjmov z podnikania na závislú činnosť
8. Daňové a iné dopady
9. Diskusia

Lektorka: Ing. Eva Barčíková

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 48 € s DPH
Nečlen SOPK: 60 € s DPH

V cene je zahrnutý pracovný materiál a občerstvenie počas seminára.

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Mgr. Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:
REALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora