Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
17.01.
2019
DAŇOVÉ ZMENY od 1.1.2019
Kategória: semináre Vydané dňa:10.12.2018 (54x prečítané)
Seminár určený pre podnikateľov a pracovníkov ekonomických oddelení.

Program:
1. Novela zákona o DPH
2. Registračné pokladnice
3. Novinky v dani z príjmov
4. Iné zmeny s dopadom na podnikateľa
5. Daňová kontrola
6. Diskusia

Lektorka: Ing. Marcela Bošková, daňový poradca

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 48 € s DPH
Nečlen SOPK: 72 € s DPH

V cene je zahrnutý pracovný materiál a občerstvenie počas seminára.

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Mgr. Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:
REALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora