Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
INFORMÁCIA O REALIZOVANOM PROJEKTE - „Podnikateľský triangel (Žilina, Zlín, Ostrava)“
Kategória: Projekty Vydané dňa:02.11.2018 (429x prečítané)
V roku 2018 bola Žilinskej regionálnej komore SOPK schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika z Fondu malých projektov na projekt s názvom „Podnikateľský triangel (Žilina, Zlín, Ostrava)“. Partneri projektu sú Krajská hospodárska komora Zlínskeho kraja a Krajská hospodárska komora Moravsko-sliezskeho kraja.

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Fond malých projektov“ Kód malého projektu: SK/FMP/11b/01/012

http://za.scci.sk/triangel

Podrobnejšie informácie o projekte

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajovPREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora