Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
27.11.
2018
PRÁVNE ASPEKTY PODNIKANIA ZAHRANIČNÝCH SUBJEKTOV V ČESKEJ REPUBLIKE A DAŇOVÝ SYSTÉM
Kategória: semináre Vydané dňa:18.10.2018 (29x prečítané)
Program:
Právne aspekty podnikania zahraničných subjektov v Českej republike
• zakladanie obchodných spoločností (s dôrazom na spoločnosť s ručeným obmedzeným)
• pobočka zahraničnej obchodnej spoločnosti
• lokálne zamestnávanie - pracovnoprávne predpisy v Českej republike
• vysielanie zamestnancov do Českej republiky
• regulované povolania a uznávanie kvalifi kácií
Daňový systém v Českej republike
• špecifi ká českého daňového systému
• registrácia podnikateľských subjektov v ČR
• rôzne príklady a riešenia daňových problémov
• pravidlá fakturácie
• náležitosti daňových dokladov
• sadzby DPH
• vrátenie DPH
• Predstavenie projektu a činnosti Infobodu SK-CZ

Účasť BEZPLATNÁ

Bližšie informácie v pozvánke.

Na aktivitu sa môžete prihlásiť aj ONLINE

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora