Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
15.11.
2018
AKO PREDÁVAŤ VIAC
Kategória: semináre Vydané dňa:05.10.2018 (30x prečítané)
Chcete zvýšiť obsadenosť vášho ubytovacieho zariadenia? Máte záujem získať nových hostí a udržať si stálu klientelu? Cenné rady, tipy a návody, ako predávať viac, získate na workshope lektorovanom renomovanou odborníčkou v oblasti hotelierstva.

Tematické zameranie:

REZERVÁCIA
- ako pracovať s cenou a kapacitou ubytovacieho zariadenia
- priama rezervácia vs. rezervačné portály
OBCHOD A MARKETING
- 100 % obsadenosť, nie vždy znamená ZISK
- online a offline marketing
PERSONÁL
- personál a kvalita služieb
- ako motivovať a viesť
- Je potrebné personál trénovať?
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
- Čo robiť, aby sa k vám hostia vrátili...
DISKUSIA, INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE

Odborný garant: Iveta Pupišová, mentorka, trénerka v oblasti hotelierstva, zakladateľka Akadémie hoteliera

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Člen SOPK, SPOK, SKHV, mestá, obce: 42,- EUR s DPH/osoba
Základný: 54,- EUR s DPH/osoba

Pri účasti 2 a viac osôb z jednej firmy/organizácie - zľava:
Člen SOPK, SPOK, SKHV, mestá, obce: 36,- EUR s DPH/osoba
Základný: 48,- EUR s DPH/osoba

V cene sú zahrnuté náklady organizátora školenia, lektor, občerstvenie.

Prihlásenie online: http://www.spok.sk/aktivity.php?a=119
Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora