Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
29.11.
2018
WORKSHOP REZILIENCIE
Kategória: semináre Vydané dňa:03.10.2018 (25x prečítané)
Seminár je určený pre majiteľov, riaditeľov, konateľov, manažérov, HR manažérov, HR špecialistov na vzdelávanie a pre ďalších záujemcov o osobnostný rozvoj.

Program:
Reziliencia – čo to je?
Význam reziliencie pre zvyšovanie spokojnosti, angažovanosti a efektívnosti zamestnancov
Predstavenie kľúčových kompetencií reziliencie
Diagnostika Vášho RQ (Resilience quotient), podávanie spätnej väzby
Predstavenie našej ponuky tréningov na zvyšovanie reziliencie, prostredníctvom ktorých dokážete zvýšiť u svojich zamestnancov ich psychickú odolnosť, efektívnosť, angažovanosť a spokojnosť v pracovnom i osobnom živote.
Diskusia


Lektorka: PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD.

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 24 € s DPH
Nečlen SOPK: 48 € s DPH

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora