Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
08.10.
2018
ZÁKONNÍK PRÁCE 2018/2019
Kategória: semináre Vydané dňa:14.09.2018 (12x prečítané)
Na seminári dostanete informácie k aktuálnym problémom v oblasti pracovného práva - vysielanie zamestnancov na výkon prác v zahraničí, zamestnávanie cudzincov z tretích krajín na Slovensku, nové povinné príplatky a zvýšené príplatky za prácu od mája 2018 a od mája 2019, organizácia pracovného času.

Obsah:
1. Cezhraničné vysielanie zamestnanca
2. Zamestnávanie cudzincov na Slovensku
3. Mzdové zvýhodnenia (príplatky)
4. Pracovný čas

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 66 € s DPH
Nečlen SOPK: 78 € s DPH

V cene je zahrnutá kniha „Zákonník práce 2018“, obed a občerstvenie počas seminára.

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Mgr. Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora