Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
23.10.
2018
ZÁKON O ODPADOCH, Povinnosti firiem podľa ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích predpisov, 2018 a od 1.1.2019
Kategória: semináre Vydané dňa:06.09.2018 (14x prečítané)
Pozývame Vás na seminár, ktorý sa bude konať 23.10.2018 v budove ŽRK SOPK, Hálkova 31, Žilina od 9.00 hod.

Program:

BLOK I.
- Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva
- Schválené, pripravované zmeny zákona a vykonávacích predpisov
- Prehľad povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
- základné pojmy, základné povinnosti držiteľov odpadov
- evidenčná a oznamovacia povinnosť
- nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich preprava
- špecifické povinnosti vybraných držiteľov odpadov
- Rozšírená zodpovednosť výrobcov – povinnosti výrobcov
- Osobitné prúdy odpadov, stavebné odpady, komunálny odpad
- Administratívne nástroje – autorizácia, súhlasy, registrácia
- Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva
- Zodpovednosť za porušenie povinnosti – prehľad
- Prechodné a záverečné ustanovenia – upozornenie na ešte platné
BLOK II.
- Vykonávacie predpisy – prehľad dôležitých ustanovení, zmeny
- Diskusia k problémom účastníkov a konzultácie na aktuálne témy

Lektor: Ing. Peter GALLOVIČ, konateľ - E.P.A. spol. s r.o.

Účastnícky poplatok (osoba): 78,- EUR s DPH
60,- EUR s DPH - člen SOPK

NA AKCIU SA MÔŽETE PRIHLÁSIŤ AJ ONLINE: www.za.scci.sk/online

Organizačný garant: Jozef Štrbák, e-mail: clenza@za.scci.sk, tel.: 041-7235 103, -655

Pozvánka, prihláška

home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora