Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
09.10.
2018
1. REGIONÁLNY WORKSHOP SHF "TRANSFER INOVÁCII INDUSTRY 4.0"
Kategória: semináre Vydané dňa:06.09.2018 (14x prečítané)
Pozývame Vás na workshop, ktorý sa bude konať 9.10.2018 v Žiline, Hálkova 31 (budova SOPK RK Žilina).

Workshop je určený hlavne pre výrobne orientované malé a stredné firmy, ktoré majú záujem o získanie a implementáciu SF-inovácií do svojej výroby.

Regionálne prezentácie (roadshows, RRS) na podporu transferu SF-inovácií organizuje SOPK v spolupráci a priestoroch RK SOPK v Žiline ako aktivitu A 6.1: Transfer lab pilot – voucher scheme, projektu SFH. Prezentácie SF-inovácií budú zabezpečovať slovenskí odborníci – facilitátori, ktorí boli vyškolení na Akadémií SFH o riešeniach Industry 4.0.

Obsahom regionálnej prehliadky budú:
• prezentácia databázy SFH s viac ako 100 overenými SF-inováciami z 10 partnerských krajinách dunajského regiónu (SI, DE , CZ , AT, HU, SK, HR, RS, RO a BG), v ktorej môžu slovenské MSP vyhľadávať zahraničného poskytovateľa SF-inovácií pomocou platformy SFH na sprostredkovanie transferu zahraničných SF-inovácií vhodných do ich výrobných závodov v Slovenskej republike.
• výzva na zapojenie sa do transferu SF-inovácií: SOPK tiež predstaví finančný nástroj – tzv. voucher schému na podporu transferu SF-inovácií medzi zahraničnými poskytovateľmi a slovenskými MSP, ktoré za jej pomoci si budú môcť objednať vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti (Feasibility study, FS) na nimi vybranú a s facilitátormi odkonzultovanú SF-inováciu. SOPK má celkove 14 800 € na finančnú podporu slovenských MSP pri získaní štúdie uskutočniteľnosti na nimi vybraný typ SF-inovácie.

Program:
• Úvod – predstavenie platformy projektu Smart Factory Hub (SFH) na medzinárodný transfer Smart Factory (SF)-inovácií Industry 4,0 – (TransferLab, Maping tools).
• Vyhľadávanie a prezentácia SF-inovácií Industry 4.0 z platformy SFH.
• Informácie o finančnej (vouchery) a odbornej pomoci (facilitátori) pre MSP na transfer SF-inovácií Industry 4.0 z 10 partnerských krajín dunajského regiónu.
• Výzva na zapojenie sa MSP do pilotného transferu SF-inovácií Industry 4.0 s dotáciou (vouchery) v rámci projektu SFH.

Registrácia na „Transfer inovácií Industry 4,0“ dňa 9. 10. 2018 v Žiline je možná do 27. septembra 2018 elektronicky na: https://goo.gl/forms/Bx87T5KkbaRhqpTk1
Po tomto termíne je možné sa prihlásiť na e-mail: clenza@za.scci.sk.

Organizačný garant:
Jozef Štrbák, e-mail: clenza@za.scci.sk, tel. +421 41 7235 103
Odborný garant:
Mgr. Igor Paulíček, PhD., SOPK, e-mail: igor.paulicek@sopk.sk, tel. +421-2-6720 2616

Pozvánka

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora