Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
26.09.
2018
SUPER ODPOČET VÝDAVKOV (NÁKLADOV) NA VÝSKUM A VÝVOJ V ROKU 2018
Kategória: semináre Vydané dňa:14.08.2018 (48x prečítané)
Charakteristika seminára:
Účastníci seminára sa dozvedia, či majú nárok na daňovú podporu výskumu a vývoja, koľko by mohli získať financií a čo preto musia urobiť.
Odborný seminár je vedený interaktívne, účastníci sa môžu pýtať a diskutovať už počas prednášky. Po prednáške je možnosť individuálnych konzultácií s lektorom.
Seminár je určený pre: ekonómov, R&D manažérov a výkonných riaditeľov podnikov, ktoré robia výskum, vývoj a inovácie vo všetkých priemyselných odvetviach, audítorov a daňových poradcov.

Lektor: Ing. Martin Gondár, SmarTechSolutions SK, s.r.o. (R&D poradca pre daňový super odpočet)

Podrobný obsah seminára, podmienky účasti a online prihlásenie na: https://superodpocet.sk/super-odpocet-vydavkov-nakladov-na-vyskum-vyvoj-v-roku-2018-7/

Kontakt:
Róbert Vydra
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Regionálna komora Žilina
Hálkova 31
010 01 Žilina
T: 041-7235 102, -655
F: 041-7235 653
zahrza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora