Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
27.09.
2018
EFEKTÍVNA OBCHODNÁ PREZENTÁCIA
Kategória: semináre Vydané dňa:30.07.2018 (33x prečítané)
Seminár je určený pre manažérov, vedúcich obchodných oddelení, obchodníkov, predajcov, pre pracovníkov marketingu, asistentov obchodu a pre ďalších záujemcov.

Na seminári sa dozviete čo je cieľom efektívnej obchodnej prezentácie, ako ju pripraviť, aké sú prezentačné techniky, prakticky si precvičíte obchodnú prezentáciu pred publikom, lektorka Vám ukáže praktické ukážky obchodnej prezentácie firmy, ako využiť neverbalitu pri prezentácii, ako aktivovať poslucháčov, ako sa pýtať a viesť diskusiu, aké sú najčastejšie chyby pri prezentácii, atď.

Lektorka: Ing. Dr. Nora Lauková

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 60 € s DPH
Nečlen SOPK: 84 € s DPH

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora