Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
24.04.
2018
AKO OBCHODOVAŤ S NEMECKÝM PARTNEROM?
Kategória: Aktivity Vydané dňa:14.03.2018 (76x prečítané)
Termín: 24. apríl 2018 od 09:00 hod.
Miesto: SOPK Žilina, Hálkova 31, 010 01 Žilina


Cieľom seminára a konzultácií je priblížiť slovenským podnikateľom nemeckú legislatívu, povinnosti voči nemeckým úradom, čo je potrebné splniť pri vysielaní pracovníkov do Nemecka, ako uzatvárať zmluvy s nemeckými partnermi, ako postupovať pri reklamáciách atď., možnosť osobne a individuálne prerokovať konkrétne obchodné prípady, prekážky, problémy na nemeckom trhu.

Témy:
► Platnosť nemeckého zákona o minimálnych mzdách vo vzťahu k slovenským firmám.
► Povinnosti slovenských firiem vo vzťahu k nemeckým úradom pri vysielaní svojich zamestnancov alebo živnostníkov do Nemeckej republiky.
    - Nástrahy a sankcie, keď tieto povinnosti nie sú splnené.
► Čo si musia firmy pri uzatváraní zmlúv s nemeckým partnerom bezpodmienečne ošetriť (v zmluvách o dielo, v zmluvách o zastupovaní, v kúpnych zmluvách, vo všeobecných obchodných podmienkach).
► Ako postupovať, keď nemecký odberateľ neplatí z dôvodu reklamácie, oneskorených dodávok alebo z dôvodu škôd.
► Konkurzné konanie.
    - Možnosť trestného oznámenia priamo proti konateľovi firmy, ktorá podala na seba konkurzné konanie.
    - Možnosti veriteľa v domáhaní práva voči novo založenej firme, ktorá má rovnakú obchodnú činnosť ako firma, ktorá sa nachádza v konkurze.
► Príslušnosť súdov a s tým spojené právne a súdne poplatky.

Prihlásenie online: http://www.spok.sk/aktivity.php?a=93

Uzávierka prihlášok 18.4.2018. Počet účastníkov za firmu nie je obmedzený.

Kontakt: Róbert Vydra, SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina, T: 041-7235 102, -655, F: 041-7235 653, zahrza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komora
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora