Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
19.04.
2018
PROFESIONÁLNA ASISTENTKA – NEVERBÁLNA A VERBÁLNA KOMUNIKÁCIA
Kategória: semináre Vydané dňa:12.03.2018 (32x prečítané)
Program:
1. NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA ASISTENTKY:
- čo je neverbálna komunikácia – účel, dôležitosť neverbality v komunikácii, na čo ju správne využívať vo vzťahovom kontakte,
- rozdelenie neverbálnej komunikácie – čo všetko neverbalita umožňuje,
- schopnosť odhadnúť človeka podľa typológie – čo je pre asistentku potrebné vedieť pri prvom dojme,
- prvky neverbality pre prácu asistentky – tvár, mimika, očný kontakt,
- prvky pohybovej neverbality asistentky – gestikulácia, pohyb, postoj, dotyky, priestor,
- ako správne komunikovať neverbálne – čo nerobiť, ako sa ochrániť voči nátlakovým technikám iných,
- cvičenia na neverbálne techniky – postoje, dotyky, práca so vzdialenosťou a pohybmi - analýzy, test neverbálnej vnímavosti a typológie.

2. NEVERBÁLNA PREZENTÁCIA ASISTENTKY – ako by mala asistentka v biznise zaujať:
- osobná neverbálna prezentácia asistentky vo vnútri firmy a navonok – asistentka ako referenčná osoba, prvý dojem, postoj, sedenie, pohyby a gestikulácia, postoj pri prezentovaní, vzhľad,
- práca s temperamentom a priestorom – ako zdôrazniť a ako potlačiť prezentované informácie telom, imidž a telesná stavba – zásady a techniky,
- izolácia manipulatívnych techník zo strany klienta,
- odhaľovanie klamstva pri neverbálnych prejavoch – ochranné techniky a prečítanie identifikačných znakov,
- cvičenia a modelové situácie.

3. VERBÁLNA KOMUNIKÁCIA ASISTENTKY – ako povedať veci správne:
- verbálna stránka komunikácie asistentky – ako a čo môže asistentka komunikovať,
- rozvíjanie komunikačných vzťahov vo firme – spôsoby a techniky, ako používať správne slová v správny čas, čo hovoriť na pracovisku,
- asertivita – ako asertívne odmietať, komunikovať pochvalu, ocenenie, kritiku v práci asistentky, zvládanie každodenných situácií, ako zabrániť konfliktom s kolegami a klientmi,
- cvičenia na asertívnu komunikáciu a správanie.

Lektorka: Ing. Dr. Nora Lauková

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 60 € s DPH
Nečlen SOPK: 84 € s DPH

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komora
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora