Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
17.04.
2018
ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE OD 1.5.2018 – príplatky, 13. a 14. platy
Kategória: semináre Vydané dňa:22.02.2018 (71x prečítané)
Na seminári budete mať vysvetlené zmeny v Zákonníku práce od 1. mája 2018 – nové povinné príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, zvýšené príplatky za prácu v noci a vo sviatok, odvodovo a daňovo zvýhodnené 13. a 14. platy a ďalšie zmeny.
Ďalšie novinky sa týkajú zákona o službách zamestnanosti – zamestnávanie občanov tretích krajín, príspevky na cestovanie za prácou a na presťahovanie.
Hovoriť sa bude aj o zmenách v zákone o sociálnom poistení – dohody dôchodcov od 1.7.2018 a o ročnom zúčtovaní poistného na sociálne poistenie od roku 2019.

Obsah:
1. Novela Zákonníka práce účinná od 1. mája 2018
2. Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v roku 2018
3. Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 1. mája 2018
4. Odvody z dohôd dôchodcov od 1.7.2018
5. Ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie od r. 2019

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 66 € s DPH
Nečlen SOPK: 78 € s DPH

V cene je zahrnutý obed a občerstvenie počas seminára, rozsiahly pracovný materiál.

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Mgr. Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komora
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora