Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
05.02.
2020
Výročné zhromaždenie členov Sekcie ODCV
Kategória: Aktivity Vydané dňa:05.02.2020 (1238x prečítané)
Dňa 5.2.2020 sa v ŽRK SOPK uskutočnilo Výročné zhromaždenie členov Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania.Rokovanie moderoval podpredseda sekcie František Kajánek.Milan Vašanič, predseda predstavenstva ŽRK SOPK, privítal prítomných v SOPK Žilina.Správu o činnosti za rok 2019 zhrnul predseda sekcie Peter Smolár.Predseda sekcie informoval o pracovnej misii a zaujímavostiach v odbornom vzdelávaní v Rakúsku.Po oficiálnej časti vystúpila pani Andrea Eliášová z Obchodnej akadémie v Žiline, ktorá prezentovala medzinárodný projekt EUFin:
„Inovačné integrované nástroje vzdelávania finančnej gramotnosti v Európe“.Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajovPREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora