Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
24.01.
2018
Výročné zhromaždenie členov Sekcie ODCV
Kategória: Aktivity Vydané dňa:15.02.2018 (725x prečítané)
Dňa 24.1.2018 sa v ŽRK SOPK uskutočnilo Výročné zhromaždenie členov Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania.

Výročné zhromaždenie moderoval František Kajánek, podpredseda sekcie.


Prítomných privítal Milan Vašanič - predseda predstavenstva ŽRK SOPK.


Správu o činnosti za rok 2017 zhrnul Štefan Capák, člen výkonného výboru sekcie.


Plán na rok 2018 predstavil nový predseda sekcie Peter Smolár.


Po oficiálnej časti vystúpil hosť Marian Galan, generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR, ktorý prezentoval pripravované zmeny v oblasti odborného vzdelávania.

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:www.eufin.orgREALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora