Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
INFORMÁCIA O REALIZOVANOM PROJEKTE - „KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE“
Kategória: Projekty Vydané dňa:01.02.2018 (780x prečítané)
V roku 2017 bola Žilinskej regionálnej komore SOPK schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na projekt s názvom „KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE“. Projekt svojimi aktivitami nadväzuje na úspešne realizovaný projekt „SIEŤ BEZHRANIČNÉHO PODNIKANIA“. Je zameraný na rozvoj sieti spájajúcej slovenské a české podnikateľské subjekty. Partneri projektu sú Krajská hospodárska komora Zlínskeho kraja a Krajská hospodárska komora Moravsko-sliezskeho kraja.

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.“ Kód žiadosti v ITMS2014+: NFP304030C838

Podrobnejšie informácie o projekte

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


REALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora