Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
23.01.
2018
START-UP REGIONÁLNY WORKSHOP - AKO SA ZAPOJIŤ DO MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE ?
Kategória: semináre Vydané dňa:09.01.2018 (34x prečítané)
Cieľom stretnutia je podpora a možnosti nadviazania medzinárodnej spolupráce Start up-ov, firiem, inštitúcií v krajinách V4, ktoré prinášajú alebo hľadajú inovácie a inovatívne riešenia.

Partneri krajín V4 predstavia národné inštitúcie, ktoré majú záujem o medzinárodnú spoluprácu so slovenskými Start-upmi začínajúcimi firmami, malými a strednými podnikateľmi, mimovládnymi organizáciami, miestnymi orgánmi a inými organizáciami.

V rámci tohto projektu vzniká jedinečná bezplatná databáza Start-upov, začínajúcich alebo už založených firiem, MSP, MVO, ľudí s nápadmi, študentov, vedeckých organizácií, inštitúcií a všetkých so záujmom zapojiť sa. Databáza bude pozostávať zo subjektov v rámci krajín V4 (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko) a vytvorí základ pre jednoduchšie vyhľadanie a kontaktovanie potenciálnych partnerov aj do budúcna.

Hlavnými hosťami regionálneho stretnutia budú:

- Univerzita Dąbrowa Górnicza (Poľsko)
- Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. (Česko)
- Innoskart ICT Cluster (Maďarsko)

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný.

!!! Využite možnosť a zaregistrujte sa včas !!!

Prihlásenie Online: http://www.spok.sk/aktivity.php?a=75
alebo sa zaregistrujte do 19. januára 2018 na adrese zahrza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komora
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora